ทันตกรรมรากเทียม

รู้จักทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียมคือ การทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป ซึ่งเป็นการทดแทนที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมาก สวยงาม และเพิ่มความมั่นใจให้รอยยิ้มของคุณมากขึ้น

เชื่อหรือไม่

การทันตกรรมรากเทียมนั้น ช่วยแก้ไขปัญหาให้หลายท่านมานานกว่า 30 ปีแล้ว โดยทันตกรรมรากเทียมได้นำความสวยงาม เป็นธรรมชาติ และเพิ่มรอยยิ้มให้กับหลายท่านมานับล้านคน

โดยรากเทียมทำด้วยแท่งไทเทเนียมขนาดเล็ก มีรูปร่างเป็นเกลียวคล้ายสกรู แท่งทรงกระบอก เมื่อเข้าไปทดแทนรากฟันแท้แล้ว จะทำให้ฟันมีขนาด รูปร่างสวยงาม และมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารใกล้เคียงกับฟันแท้มาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นการบูรณะฟันและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีด้วย

ขั้นตอนในการใส่รากเทียม

ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดใส่รากเทียมในกระดูกขากรรไกรบนหรือล่าง ตามตำแหน่งที่ฟันแท้ได้สูญเสียไป ตัวรากเทียมจะทดแทนในส่วนของรากฟันแท้ที่สูญเสียไป เพื่อเป็นหลักสำหรับการยึดฟันปลอม ซึ่งนี่เองที่ทำให้หลายท่านเลือกที่จะทำทันตกรรมรากเทียมมากกว่าการใส่ฟันปลอมชนิดอื่นๆ เพราะได้ผลใกล้เคียงเดียวกับฟันธรรมชาติ

1 คุณจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ โดยคุณมีสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ว่าจะรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียมหรือไม่

2 หากคุณตัดสินใจว่า จะรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียมแล้ว ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพช่องปากของคุณอย่างละเอียด ทั้งการถ่ายภาพรรังสีเอ็กซเรย์เพื่อศึกษากายวิภาคของกระดูกขากรรไกร สภาพกระดูก และฟัน  พิมพ์ปากเพื่อจำลองแบบของฟัน

3 ทันตแพทย์จะนัดหมายเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาวิธีการรักษา และแบบแผนการรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งคุณมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหลักค่ะ

4 ทันตแพทย์จะผ่าตัดใส่รากเทียม เข้าไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อเป็นส่วนรองรับฟันปลอม

5 ทันตแพทย์จะพิมพ์ปาก เพื่อจำลองแบบของฟัน แล้วนำส่งแบบพิมพ์ปากไปให้ช่างทันตกรรมสร้างฟันปลอม แล้วนำมาติดบนรากฟันเทียม

6 ทันตแพทย์จะยึดฟันปลอมบนรากฟันเทียม เพื่อให้ได้ฟันใหม่ที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด

ข้อดีของการทำทันตกรรมรากเทียม

–  ยิ้มสดใสได้ด้วยความมั่นใจ

–  รับประทานอาหารได้ทุกชนิดตามที่ใจต้องการ

–  พูดได้ชัดถ้อยชัดคำ และเป็นธรรมชาติ

– เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร เป็นผลให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น

–  บูรณะโครงสร้างของใบหน้าให้เติมเต็ม สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

–  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดี

–  เกิดบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น

การดูแลรักษาภายหลังการใส่ทันตกรรมรากเทียม

ดูแลรักษาเช่นเดียวกับฟันธรรมชาติ โดยการทำความสะอาดสม่ำเสมอ บ้วนปาก แปรงฟัน รวมถึงใช้ไหมขัดฟัน นอกจากนี้อย่าลืมไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ